Præstens side

Det meningsfulde liv

Hvad er det gode liv? Det er et stort spørgsmål, som der kan gives mange forskellige svar på. Politikere, debattører, præster, kendte fra TV, psykologer, »livsstilscoaches« og andre eksperter har deres bud.

Vores forældre og bedsteforældre har eller havde deres. Ligesom vi selv kan have gjort os tanker om det. Men jeg tror, der er en ting de fleste af os kan blive enige om. Nemlig, at et godt liv er et meningsfyldt liv. Ikke at man er kommet meget længere af den grund, for hvad er da meningen?

Piet Hein skrev et lille gruk over meningen med livet. Det lyder:

For livets mening livet sørger
præcis så længe til du spørger

Med andre ord: Livets mening giver sig ofte af sig selv. Meningen er i de nære og gode forhold, vi har til familie og venner. Den er i hverdagen, i arbejdet og i de interesser, vi har. Og mange andre steder. Det er ikke noget vi først behøver at gruble os frem til. For da er det, den forsvinder for os. Ifølge Piet Hein.

Men spørgsmålet er, om vi kan lade være med at spørge? Om vi altid bare kan leve i en umiddelbar meningsfuldhed? Jeg tror det ikke. For indimellem kommer vi ud for noget, som tvinger os til at standse op. Det kan være en betydningsfuld begivenhed. Måske en krise eller et tab. Måske bare en lille tilfældighed. Men når det sker, er det pludselig ikke længere sikkert, at meningen bare giver sig helt af sig selv. Måske må det hele genovervejes. Det, man troede, var det rigtige, viste sig at være det modsatte. Måske må man kigge efter nye veje og muligheder. Men hvor skal man kigge hen?

Kristendommen giver sine svar. Den svarer at ethvert menneskes liv er værdifuldt og fyldt af mening, fordi det er elsket af Gud. Om man så er direktør eller kontanthjælpsmodtager. Den svarer, at vores liv først og fremmest er et liv med andre mennesker. På godt og ondt. Men det er ikke færdige svar. Man må selv tænke med. Og det bliver vi aldrig færdige med!

Af Anna Hermann, sognepræst

Højskoleaftner

Det meningsfulde liv? I løbet af efteråret og foråret inviterer vi 4 foredragsholdere ind, som på hver deres måde forholder sig dette spørgsmål. I oktober får vi besøg af Anette Kjær, som vil fortælle om »Højskolesangbogen – en poetisk håndbog i livsduelighed«. I november kommer David Bugge, som vil udfolde nogle af filosoffen K. E. Løgstrups tanker om menneskelivet. Se nærmere under arrangementer. Aftnerne er inspireret af højskoletraditionen med plads til både samtale, sang og samvær. Derfor har vi kaldt dem »Højskoleaftner«. Alle kan være med.