Babysalmesang

Babysalmesang i Tostrup Kirke

Udsat indtil videre på grund af corona. Opstart vil blive annonceret.

Vi indbyder alle områdets nybagte forældre til musikalsk samvær og nærvær med jeres baby. Babysalmesang er et gratis tilbud til alle forældre med børn i alderen 2-9 mdr. Babysalmesang er en intens og positiv oplevelse for de mindste børn og deres forældre i kirken. Det er altid på barnets præmisser, så derfor skaber vi en tryg atmosfære gennem genkendelige rutiner fra gang til gang. 

Alle kan være med, det kræver ingen musikalske færdigheder at være med. Hvordan du synger er underordnet, dit barn synes nemlig at netop din stemme er den allersmukkeste. Det er kontakten og nærværet med dit barn, der er i centrum. 

Sangen er den mest direkte og udtryksfulde måde, hvorpå vi kan nå ind til det lille barn. Musikkens sprog vækker følelser til live både hos den, der synger og den, der lytter. Sang og musik stimulerer barnets musikalske og sansemotoriske udvikling. Selvom barnet ikke forstår salmerne, kan det sanse stemningen og atmosfæren, og tekst og melodi kan lagre sig i barnets underbevidsthed og blive til livslang glæde. I salmesangen understøtter melodierne poesien, så ordene og stemningen bæres frem af forældrenes stemmer. 

Vi mødes i Tostrup Kirke, hvor vi sammen synger og danser for og med børnene. Vi blæser sæbebobler, lytter til musik og bruger forskellige sansestimulerende redskaber, og danser os gennem kirken. Efter sangen i kirken er der tid til at hygge sammen og snakke.

Sigrid Mollwitz

En hyggestund for børn og forældre.