Roum menighedsråd

09

Jun

Orienteringsmøde - menighedsrådsvalget
Tirsdag d. 9. juni 2020 kl.18:30
Roum Forsamlingshus

Forberedelse til menighedsrådsvalget d. 15. september 2020. Menighedsrådet vil fortælle om arbejdet i sognet, omkring kirken og orientere om valget. Alle inviteres til spisning. Tilmelding til Svend 26595494 senest d. 6.6

Menighedsrådet 2016-2020 Roum

Formand: Birthe Jensen · Naudrupvej 13, Roum · 9632 Møldrup · Tlf.: 3022 5233, e-mail: birthedines@live.dk
 
Næstformand: Svend Høgh · Skravad-Møllevej 12, Roum · Tlf. 2659 5494 , e-mail: svendhoegh@privat.dk
 
Kasserer: Elin Nielsen · Lundvej 21, Lund · 9632 Møldrup · Tlf. :9854 6266, e-mail: Elin-kp@mail.dk
  
Kontaktperson: Elin Nielsen · Lundvej 21, Lund · 9632 Møldrup · Tlf. :9854 6266, e-mail: Elin-kp@mail.dk

Menigt medlem: Lars Iversen · Halesøvej 1, Roum · 9632 Møldrup · Tlf. 4094 2179 e-mail: iversen.roum@live.dk

Kirkeværge: Alice Petersen · Nygade 3 · 9632  Møldrup · Tlf.: 8669 1905, e-mail: maxP@fibermail.dk
  
Suppleant: Laila Nedergård · Halesøvej 3, Roum · 9632  Møldrup