Roum menighedsråd

19

Jan

Fælles menighedsrådsmøde
Tirsdag d. 19. januar 2021 kl.19:00
Konfirmandstuen
Hannah Mogensen

Roum Menighedsråd

Til menighedsrådet i Roum sogn er valgt:
Svend Høgh
Birthe Margrethe Jensen
Elin Nielsen
Birgit Gaardsted Andersen

Stedfortrædere:
Alice Petersen
Lars Iversen

Der kan indleveres kandidatliste inden d. 13. oktober 2020. 
Kontakt menighedsrådet.