Roum menighedsråd

26

Nov

Menighedsrådsmøde - Roum
Tirsdag d. 26. november 2019 kl.16:30
Konfirmandstuen

Menighedsrådet 2016-2020 Roum

Formand: Birthe Jensen · Naudrupvej 13, Roum · 9632 Møldrup · Tlf.: 3022 5233, e-mail: birthedines@live.dk
 
Næstformand: Svend Høgh · Skravad-Møllevej 12, Roum · Tlf. 2659 5494 , e-mail: svendhoegh@privat.dk
 
Kasserer: Elin Nielsen · Lundvej 21, Lund · 9632 Møldrup · Tlf. :9854 6266, e-mail: Elin-kp@mail.dk
 
Sekretær: Sognepræst Anna Hermann · Tingvej 80, Tostrup · Tlf. :8669 1003, e-mail: anher@km.dk
 
Kontaktperson: Jytte Laursen · Skårupvej 72 · 9500 Hobro · Tlf.:  2395 6240, e-mail: hojgaarden@hotmail.dk

Kirkeværge: Alice Petersen · Nygade 3 · 9632  Møldrup · Tlf.: 8669 1905, e-mail: maxP@fibermail.dk
  
Suppleant: Laila Nedergård · Halesøvej 3, Roum · 9632  Møldrup
Lars Iversen · Halesøvej 1, Roum · 9632 Møldrup · Tlf. 4094 2179 e-mail: iversen.roum@live.dk
 
Alle møder afholdes kl. 19.00 i konfirmandstuen i Tostrup.