Tostrup menighedsråd

26

Nov

Menighedsrådsmøde - Tostrup
Tirsdag d. 26. november 2019 kl.19:00
Konfirmandstuen

Tostrup menighedsråd 2016-2020

Formand: Lene Marie Sørensen · Nørdamvej 21 · 9632 Møldrup · Tlf.: 4252 1966, e-mail: lene.marie.s@gmail.com
 
Næstformand: Kirsten Sigaard Meincke · Tingvej 57 · 9632 Møldrup · Tlf.: 2071 7097, e-mail: kime@tjele.com
 
Kasserer/sekretær: Søren Kastberg · Rolighedsvej 1A · 9632 Møldrup
Tlf.: 2078 0288, e-mail: s-kastberg@fibermail.dk 
 
Kontaktperson: Eva Myrthue · Kallestrupvej 83 · 9632 Møldrup · Tlf.: 404 0520, e-mail: evamytue5@gmail.com
 
Menigt medlem: Hans Nielsen · Tingvej 65 · 9632 Møldrup · Tlf.: 2633 8080, e-mail: hkn@enlyside.dk
 
Menigt medlem: Michael Michaelsen · Tingvej 60 · 9632 Møldrup · Tlf.: 2014 9444, e-mail: tingvej60@gmail.com
 
Suppleant: Niels Martin Poulsen · Rugvænget 11 · 9632 Møldrup · Tlf.: 8669 1958, e-mail: gislum@city.dk
Vibeke Christiansen · Søndergade 4 st. · 9632 Møldrup · Tlf.: 5050 5473, e-mail: vibsen4@gmail.com
Poul Erik Trie Pedersen · Ahornvej 33 · 9632 Møldrup · Tlf.: 2274 6919, e-mail: poultrier@fiberpost.dk
 
Kirkeværge: Niels Refsgaard · Tlf.: 8669 1511