Kontakt

Præster

Dorthe Louise Rosendal

Sognepræst

Præstegården i Tostrup
Tingvej 80 · 9632 Møldrup

Tlf: 40 24 19 44
Mail: dlr@km.dk
Send sikkermail

Hannah Kortnum Mogensen

Bistandspræst

Medarbejdere

Lene Yde

Graver i Roum Kirke

Tlf: 27 14 16 21

Lisbeth Høgh

Gravermedhjælper i Roum kirke

Annette Sømod

Gravermedhjælper i Tostrup Kirke

Tlf: 42 43 44 15
Mail: annette@somod.dk

Gyrithe O'Neill Nielsen-Man

Kirkesanger i Tostrup og Roum Kirke

Tlf: 40 33 00 94

Dines Jensen

Kirkesanger i Hvam Kirke

Tlf: 22 12 90 96

Graver i Tostrup Kirke Lars Iversen Tlf: 40 94 21 79
Organist i Tostrup og Roum Kirke Sigrid Mollwitz Tlf: 22 95 22 81
Gravermedhjælper i Roum Kirke Lisbeth Høgh Tlf: 22 17 56 80
Graver i Hvam Kirke Peter Knudsen Tlf: 24 42 01 14
Organist i Hvam Kirke Grethe Bolsing Tlf: 98 63 28 24
Organist i Hvam Kirke Marianne Dalgaard Kragelund Tlf: 21 84 64 08