Kontakt

Præster

Dorthe Louise Rosendal

Sognepræst

Præstegården i Tostrup
Tingvej 80
9632 Møldrup

Tlf: 40 24 19 44
Mail: dlr@km.dk

Hannah Kortnum Mogensen

Bistandspræst

Tlf: 86 69 72 26
Mail: hakm@km.dk

Medarbejdere

Graver i Tostrup Kirke Lars Iversen Tlf: 40 94 21 79
Gravermedhjælper i Tostrup Kirke Annette Sømod Tlf: 42 43 44 15 · Mail: annette@somod.dk
Organist i Tostrup og Roum Kirke Sigrid Mollwitz  
Graver i Roum Kirke Lene Yde Tlf: 27 14 16 21
Organist i Roum Kirke Sigrid Mollwitz  
Kirkesanger i Tostrup og Roum Kirke Gyrithe O'Neill Nielsen-Man Tlf: 40 33 00 94
Graver i Hvam Kirke Peter Knudsen Tlf: 24 42 01 14
Organist i Hvam Kirke Grethe Bolsing  
Organist i Hvam Kirke Marianne Dalgaard Kragelund  
Kirkesanger i Hvam Kirke Dines Jensen Tlf: 22 12 90 96