Kontakt

Præster

Lise Uhrskov

Konstitueret sognepræst

Præstegården i Tostrup
Tingvej 80

Tlf: 40 24 19 44
Mail: lu@km.dk

Hannah Kortnum Mogensen

Bistandspræst

Tlf: 86 69 72 26
Mail: hakm@km.dk

Medarbejdere

Lars Iversen

Graver i Tostrup Kirke

Tlf: 40 94 21 79

Annette Sømod

Gravermedhjælper i Tostrup Kirke

Tlf: 42 43 44 15
Mail: annette@somod.dk

Sigrid Mollwitz

Organist i Tostrup og Roum Kirke

Lene Yde

Graver i Roum Kirke

Tlf: 27 14 16 21

Sigrid Mollwitz

Organist i Roum Kirke

Gyrithe O'Neill Nielsen-Man

Kirkesanger i Tostrup og Roum Kirke

Peter Knudsen

Graver i Hvam Kirke

Tlf: 24 42 01 14

Grethe Bolsing

Organist i Hvam Kirke

Marianne Dalgaard Kragelund

Organist i Hvam Kirke

Dines Jensen

Kirkesanger i Hvam Kirke

Tlf: 22 12 90 96