Kontakt

Præster

Dorthe Louise Rosendal

Sognepræst

Tingvej 80 · Møldrup · Tlf: 40 24 19 44
Mail: dlr@km.dk
Send sikkermail

Mandag er fridag. På mandage kan akutte henvendelser ske til provstiets vagttelefon, 70 22 33 10.

Hannah Kortnum Mogensen

Bistandspræst

Tlf: 86 69 72 26
Mail: hakm@km.dk
Send sikkermail

Mandag er fridag. På mandage kan akutte henvendelser ske til provstiets vagttelefon, 70 22 33 10.

Medarbejdere

Graver i Tostrup Kirke Lars Iversen Tlf: 40 94 21 79
Organist i Tostrup og Roum Kirke Sigrid Mollwitz Tlf: 22 95 22 81
Gravermedhjælper i Roum Kirke Lisbeth Høgh Tlf: 22 17 56 80
Graver i Hvam Kirke Peter Knudsen Tlf: 24 42 01 14
Organist i Hvam Kirke Grethe Bolsing Tlf: 98 63 28 24

Lene Yde

Graver i Roum Kirke

Tlf: 27 14 16 21

Lisbeth Høgh

Gravermedhjælper i Roum kirke

Annette Sømod

Gravermedhjælper i Tostrup Kirke

Tlf: 42 43 44 15
Mail: annette@somod.dk

Gyrithe O'Neill Nielsen-Man

Kirkesanger i Tostrup og Roum Kirke

Tlf: 40 33 00 94

Dines Jensen

Kirkesanger i Hvam Kirke

Tlf: 22 12 90 96