Velkommen til

En anderledes gudstjeneste

Tro og lys

Søndag den 14. april kl. 14.00 i Hvam Kirke

I samarbejde med Hjertebo afholdes gudstjeneste i Hvam Kirke ved Erik Hviid Larsen. Temaet for gudstjenesten er »Tro og Lys«. Erik Hviid er ansat 50% i Københavns Stift som præst for børn og unge med særlige behov.