Velkommen til

Sogneaften

Hej, vi er kristne, og vi elsker muslimer!

Tirsdag den 17. januar kl. 19.30 i konfirmandstuen, Tostrup

Med den hilsen har Sebastian Olesen åbnet døre og hjerter blandt unge borgere i Vollsmose de seneste otte år. Han flyttede til Odense-bydelen i 2014 og tog en bachelor i interkulturel pædagogik og arabisk på Syddansk Universitet. Han er nu i gang med at starte et nyt kirkefællesskab i området. Ud over det nye kirkefællesskab har Sebastian Olesen stiftet foreningen Al-Beshara som har til formål at bygge venskaber mellem muslimer og kristne og derigennem formidle budskabet om Guds kærlighed.